fig1.jpg
hisstat_2.jpg

Contact

- tekst in rood is aanklikbaar -

Oude tellingen bevatten een schat aan gegevens over uiteenlopende facetten van de samenleving in vervlogen tijden. Wie op zoek is naar data over bevolking, migratie, onderwijs, grondbezit, arbeid, huisvesting, landbouw, nijverheid en andere karakteristieken van het maatschappelijk en individueel leven gedurende de afgelopen twee eeuwen kan in deze bronnen terecht.

Het HISSTAT team stelt haar expertise ter beschikking voor diegenen die inlichtingen zoeken uit de nationale statistieken die op micro-niveau werden verzameld (d.w.z. data op het niveau van de gemeenten van 1800 tot 1970 en op individueel niveau sinds 1961).

Gebruikers kunnen op aanvraag en mits een billijke vergoeding choropletenkaarten bekomen van de Belgische gemeenten vr 1970 (in pdf formaat, zie volgende voorbeelden).

Voorbeeldkaart 1.pdf
Voorbeeldkaart 2.pdf


Contact

Algemene inlichtingen over het project:


Statistieken van vr 1970:

Statistieken vanaf 1970:

Cartografie:

Webmaster: