fig1.jpg
hisstat_2.jpg

DISCLAIMER 2012

 

- roter Text ist anklickbar -

Disclaimer


© Copyright HISSTAT 2012

De Universiteit Gent is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Universiteit Gent geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Universiteit Gent is verboden. Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden. Bij het verkrijgen van toestemming, het achterhalen en voldoen van de rechten op data en afbeeldingen is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks personen of instanties zijn die menen daarop rechten te hebben, dan worden zij verzocht zich in verbinding te stellen met de contactpersonen vermeld op dezer site.


Ghent University is not liable for any loss resulting from the use of the information on this website or on a website to which readers are referred.

This website is updated to the best of our ability and at regular intervals. However, Ghent University offers no guarantee that the information supplied is accurate or up-to-date. This website or parts thereof must not be reproduced without the express consent of Ghent University.